Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Khoa Văn Thư – Lưu trữ thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập ngày 24/04/2012

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ

1. Lãnh đạo khoa:

          – Trưởng khoa:                Ths. TrầnThị Loan

          – Phó trưởng khoa:          Ths. Trần Việt Hà

          – Phó trưởng khoa:          Ths. Nguyễn Ngọc Linh

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

– Bộ môn Văn thư

– Bộ môn Lưu trữ

3. Các học phần Khoa đang giảng dạy

Các học phần Văn thư

– Nhập môn công tác Văn thư;

– Quản lý và giải quyết văn bản;

Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản;

Lịch sử văn bản và công tác Văn thư Việt nam;

– Công tác văn thư- lưu trữ trong doah nghiệp;

– Công tác văn thư- lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị xã hội;

– Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư lưu trữ;

Công tác văn thư- Lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp;

– Ứng dụng tin học trong công tác văn thư- Lưu trữ.

Các học phần Lưu trữ

– Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

– Nhập môn lưu trữ học;

– Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam;

– Xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liêu vào lưu trữ Quốc gia;

– Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ;

– Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

– Lịch sử lưu trữ Việt Nam;

– Lịch sử lưu trữ thế giới;

– Lịch sử Lưu trữ Việt Nam;

– Pháp luật Lưu trữ Việt Nam.

II. Giới thiệu về Khoa Văn thư – Lưu trữ

1. Vị trí và chức năng

Khoa Văn thư – Lưu trữ là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.Tổ chức các hoạt động đào tạo

– Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao; 

– Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

– Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

– Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

2.2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

2.3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

2.4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

2.5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

2.6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

3. Những thành tích nổi bật

3.1. Hoạt động giảng dạy

Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo chính của Trường là Văn thư – Lưu trữ, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Cuối năm, hầu hết các cán bộ, giảng viên trong khoa đều đạt danh hiệu Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, TS Chu Thị Hậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tặng bằng khen. Từ năm 2005 đến nay, các giảng viên trong khoa đều tích cực tham gia hội giảng thi giáo viên giỏi của Trường và đều đạt thành tích cao.

3.2. Nghiên cứu khoa học

Các giảng viên trong Khoa có các bài viết, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, có nhiều bài báo đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học cấp Trường như: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy (2009); Đào tạo nguồn nhân lực Thư ký đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trong thời kì hội nhập (2009); Hội nghị Đánh giá và Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng (2009); Hội thảo Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học giai đoạn 2010- 2012 (2010). Bên cạnh đó, nhiều giảng viên còn tham gia viết bài và tham gia các hội thảo khoa học quốc tế.

Các giảng viên, giáo viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài Khoa học cấp Bộ như đề tài: Xây dựng Khung phân loại tài liệu các Trường Cao đẳng TW do TS.Chu Thị Hậu làm chủ nhiệm, các giảng viên trong khoa tham gia nghiên cứu, năm 2009; đề tài cấp Trường do ThS. Trần Thị Loan làm chủ nhiệm, TS. Chu Thị Hậu là thành viên nghiên cứu: Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, năm 2008

Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường năm 2010 với chủ đề Lập hồ sơ hiện hành – Lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra ; hội thảo cấp quốc gia ‘Quản lý tài liệu điện tử và Lưu trữ điện tử – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế’ (2012) ; tọa đàm về Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học (6/2014).

 

Các Bình Luận

Bình Luận

Tin Liên Quan