Chứng chỉ Tin học

Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thăng hạng giáo viên chính thức chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển

Thăng hạng giáo viên chính thức chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển

Chứng chỉ Tin Học, Tiếng Anh trình độ A, B, C được rao bán mới công khai

Chứng chỉ Tin Học, Tiếng Anh trình độ A, B, C được rao bán mới công khai

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Giáo dục 2017

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Giáo dục 2017

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên

Sở Nội vụ ra công văn về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 2017

Sở Nội vụ ra công văn về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 2017

Những trường hợp Giáo viên được miễn Tin học, Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Những trường hợp Giáo viên được miễn Tin học, Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đăng ký ngay lớp thi Chứng chỉ Tin học theo chuẩn Thông tư 03/2014

Đăng ký ngay lớp thi Chứng chỉ Tin học theo chuẩn Thông tư 03/2014

Dừng phôi cấp Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C kể từ ngày 15/12/2016

Dừng phôi cấp Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C kể từ ngày 15/12/2016