Chứng chỉ Tiếng Anh

Thăng hạng giáo viên chính thức chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển

Thăng hạng giáo viên chính thức chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển

Chứng chỉ Tin Học, Tiếng Anh trình độ A, B, C được rao bán mới công khai

Chứng chỉ Tin Học, Tiếng Anh trình độ A, B, C được rao bán mới công khai

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Giáo dục 2017

Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Giáo dục 2017

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên

Sở Nội vụ ra công văn về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 2017

Sở Nội vụ ra công văn về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 2017

Những trường hợp Giáo viên được miễn Tin học, Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Những trường hợp Giáo viên được miễn Tin học, Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Những lời khuyên giúp bạn học Tiếng Anh dễ dàng hơn

Những lời khuyên giúp bạn học Tiếng Anh dễ dàng hơn

Những điều cần biết về Chứng chỉ Tiếng Anh A2

Những điều cần biết về Chứng chỉ Tiếng Anh A2